Ručni lokator GPS/GSM Personal Tracking je satelitski uređaj sa ugrađenim funkcijama mobilnog telefona i integrisanog GPS prijemnika. Ovaj uređaj je namjenjen za praćenje i zaštitu ljudi, vozila, tereta i objekata. SatelitskiGPS/GSM ručni lokator sa najsavremenijim tehničkim rješenjima i vlastitim softverom može se koristiti i u različite svrhe kao što su praćenja, lociranja i zaštita:

GPS prijemnik može odrediti trenutnu lokaciju uređaja i putem SMS-a kordinate poslati na drugi mobilni telefon ili dežurnom centru.