Cilj TIM System-a je razvoj, proizvodnja i implementacija softverskih riješenja namijenjenih primarno mobilnom poslovanju i zaštiti sa direktnim korištenjem GPS i GSM tehnologija. Stručni razvojni tim sa više od 10 godina iskustva je garancija  kvalitetnih rješenja koja će ispuniti sve zahtjeve naših korisnika.

Softveri koje je TIM System razvio i uspješno  primjenio u radu tokom proteklih godina  koristi  preko 250 kompanija u BiH  i  regionu :

– GPS WEB aplikacija FMS (Fleet Menagement System) satelitski nadzor i upravljanje vozilima  i voznim parkovima ,  namijenjen distributivnim firmama . U GPS FMS bazi se prati trenutno preko 3000 vozila.

– GPS aplikacija PANIC-ALARM taster sa direktnom komunikaciom dežurnog centra sa vozilima koja prevoze vrijednosne pošiljke  i  namjenjena je policijskim agencijama i zaštitarskim agencijama sa mogućnostima lociranja panic situacije, zvučnog alarma, blokiranja daljnjeg kretanja vozila , blokade sefova i dr.

– TMS Logistics Dynamic Transport Menagement System – napredni sistem za optimizaciju rada flote vozila transporta, utovara robe i mobilnih uposlenika koji korisniku ovog softvera donosi  višestruku korist. Zahvaljujući širokom spektru  softverskih rješenja TIM System će pomoći svakoj kompaniji pri upravljanju  mobilnim poslovanjem.

– GPS personal tracking –softver za satelitski GPS/GSM ručni lokator sa najsavremenijim tehničkim rješenjima može se koristiti u različite svrhe kao što su praćenja, lociranja i zaštita: osoba, djece, vozila, tereta, dokumenata, uposlenika na radnim mjestima, planinara, izletnika, skijaša, starih i iznemoglih lica, kućnih ljubimaca…

Zahvaljujući individualnom pristupu svakom korisniku,  fleksibilnosti i podesivosti naših softverskih riješenja, implementacija je moguća u bilo kojoj grani privrede.

Definisanjem jedinstvenih procesa i Vaših specifičnih zahtjeva, TIM System Vam je na raspolaganju za implementacije svih softverskih riješenja koji će  značajno poboljšati Vaša poslovanja, a sve s ciljem smanjivanja troškova i povećanja produktivnost rada